3d cad


Description

3D Computer Aided Design - involves using computers and software to help with engineering and design for footwear in a 3D environment

3d navrhování pomocí počítače


Popis

3D počítačem podporovaný design - zahrnuje použití počítačů a softwaru, které pomáhají při konstrukci a navrhování obuvi ve 3D prostředí.

3 διαστασεων σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή


Περιγραφή

3 διαστασεων σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή - περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστών και λογισμικού για το σχεδιασμό και δημιουργία στάμπων υποδημάτων σε περιβάλλον 3D

cad 3d


Descrizione

3D Computer Aided Design (progettazione assistita dell'elaboratore) - implica l'uso di computer e software insieme all'ingegneria per facilitare la progettazione di calzature in un ambiente 3D

3d cad


Opis

3D Projektowanie Wspomagane Komputerowo (CAD) - polega na wykorzystaniu komputerów i oprogramowania do pomocy w inżynierii i projektowaniu obuwia w 3D

cad 3d


Descrição

3D Computer Aided Design - envolve o uso de computadores e software para ajudar na engenharia e design de calçado num ambiente 3D

cad 3d


Descriere

Proiectare asistată de calculator 3D - presupune utilizarea calculatoarelor și a software-ului specializat pentru proiectarea încălțămintei într-un mediu 3D.

3 dimenzionalno oblikovanje


Opis

3 dimenzionalno oblikovanje - oblikovanje izdelkov v dvodimenzionalni obliki

cad 3d


Descripción

Diseño asistido por ordenador en 3D (CAD 3D, por sus siglas en inglés): implica el uso de ordenadores y softwarepara facilitar el patronaje y el diseño de calzado en un entorno 3D.

3d cad


Açıklama

3B Bilgisayar Destekli Tasarım - 3B ortamda ayakkabı mühendisliği ve tasarımına yardımcı olacak bilgisayar ve yazılımların kullanılmasını içerir


Videos