2d cad


Description

2D Computer Aided Design - involves using computers and software to help with engineering and design for footwear in a 2D environment

2d navrhování pomocí počítače


Popis

2D počítačem podporovaný design - zahrnuje použití počítačů a softwaru, které pomáhají s konstrukcí a designem obuvi ve 2D prostředí.

2 διαστασεων σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή


Περιγραφή

2 διαστασεων σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή - περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστών και λογισμικού για το σχεδιασμό και δημιουργία στάμπων υποδημάτων σε περιβάλλον 2D

cad 2d


Descrizione

2D Computer Aided Design (progettazione assistita dell'elaboratore) - implica l'uso di computer e software insieme all'ingegneria per facilitare la progettazione di calzature in un ambiente 2D

2d cad


Opis

2D Projektowanie Wspomagane Komputerowo (CAD) - polega na wykorzystaniu komputerów i oprogramowania do pomocy w inżynierii i projektowaniu obuwia w 2D

cad 2d


Descrição

2D Computer Aided Design - envolve o uso de computadores e software para ajudar na engenharia e design de calçado, num ambiente 2D

cad 2d


Descriere

Proiectare asistată de calculator 2D - implică utilizarea calculatoarelor și a software-ului specializat pentru proiectarea încălțămintei într-un mediu 2D.

2 dimenzionalno oblikovanje


Opis

2 dimenzionalno oblikovanje - oblikovanje izdelkov v dvodimenzionalni obliki

cad 2d


Descripción

Diseño asistido por ordenador en 2D (CAD 2D, por sus siglas en inglés): implica el uso de ordenadores y software para facilitar el patronaje y el diseño de calzado en un entorno 2D.

2d cad


Açıklama

2B Bilgisayar Destekli Tasarım - 2B ortamda ayakkabı mühendisliği ve tasarımına yardımcı olmak için bilgisayar ve yazılım kullanmayı içerir