vulcanize (to)


Description

Vulcanization in its simplest form consists of heating rubber with sulfur in order to improve the rubber's qualities.

vulkanizovat


Popis

Vulkanizace ve své nejjednodušší podobě spočívá v zahřívání kaučuku sírou za účelem zlepšení jeho vlastností.

βουλκανισμός (να)


Περιγραφή

Vulcanization in its simplest form consists of heating rubber with sulfur in order to improve the rubber's qualities.

vulcanizzare


Descrizione

La vulcanizzazione, nella sua forma più semplice, consiste nel riscaldare la gomma con lo zolfo per migliorarne le qualità.

wulkanizować


Opis

Wulkanizacja w najprostszej postaci polega na podgrzaniu gumy siarką w celu polepszenia jej właściwości.

vulcanizar


Descrição

A vulcanização em sua forma mais simples consiste em aquecer a borracha com enxofre para melhorar as qualidades da borracha.

a vulcaniza


Descriere

Vulcanizarea, în forma sa cea mai simplă, constă în încălzirea cauciucului cu sulf pentru a îmbunătăți calitățile cauciucului.

vulkanizirati


Opis

Vulcanization in its simplest form consists of heating rubber with sulfur in order to improve the rubber's qualities.

vulcanizar


Descripción

La vulcanización, en su forma más simple, consiste en calentar el caucho con azufre para mejorar sus cualidades.

sertleştirmek


Açıklama

Vulcanization in its simplest form consists of heating rubber with sulfur in order to improve the rubber's qualities.