Sole Press


Description

Sole pressing machine - it could be for sole attaching to the upper or for attaching layer of the same sole together.

Lis na podešve


Popis

Lis na podrážky - může sloužit kpřipojení podrážky ke svršku nebo k připevnění vrstev patřící ke stejné podešvi.

Πρέσσα Σολας


Περιγραφή

Μηχάνημα συμπίεσης σόλας - θα μπορούσε να είναι για στερέωση σόλας στο επάνω μέρος ή για στερέωση στρώματος της ίδιας σόλας μαζί.

Pressa per suole


Descrizione

Pressa per suole - potrebbe essere per attaccare la suola alla tomaia o per attaccare insieme lo strato della stessa suola.

formowarka podeszew; prasa do obuwia klejonego


Opis

Prasa do podeszwy - może służyć do mocowania podeszwy do cholewki lub łączenia ze sobą warstwy tej samej podeszwy.

Prensar solas


Descrição

Máquina de prensar a sola - pode ser para prender a sola na parte superior ou para unir a camada da mesma sola.

Presă pentru tălpi


Descriere

Mașină de presare a tălpii - poate fi pentru fixarea tălpii pe fețe sau pentru fixarea împreună a straturilor aceleiași tălpi.

Stiskalnica


Opis

Sole pressing machine - it could be for sole attaching to the upper or for attaching layer of the same sole together.

Sole Press


Descripción

Sole pressing machine - it could be for sole attaching to the upper or for attaching layer of the same sole together.

Kompressör (Üste Atma)


Açıklama

Sole pressing machine - it could be for sole attaching to the upper or for attaching layer of the same sole together.


Related to


Uncategorized