gait midline


Description

it is a straight line between your right and left feet in the direction of your gait

střední linie chůze


Popis

je to přímka mezi pravou a levou nohou ve směru vaší chůze.

μέση γραμμή βάδισης


Περιγραφή

είναι μια ευθεία γραμμή μεταξύ του δεξιού και του αριστερού σας ποδιού προς την κατεύθυνση του βηματισμού σας

Linea mediana dell'andatura


Descrizione

it is a straight line between your right and left feet in the direction of your gait

linia środkowa chodu


Opis

jest to linia prosta wyznaczająca kierunek chodu, znajdująca się pomiędzy stopą prawą i lewą

marcha mediana


Descrição

linha média da marcha é uma linha reta entre os pés direito e esquerdo na direção da sua marcha

linia mediană a mersului


Descriere

este o linie dreaptă între piciorul drept și cel stâng în direcția mersului

Srednja linija hoje


Opis

it is a straight line between your right and left feet in the direction of your gait

gait midline


Descripción

it is a straight line between your right and left feet in the direction of your gait

gait midline


Açıklama

it is a straight line between your right and left feet in the direction of your gait


Related to


Uncategorized