Finishing Auxiliary


Description

An operation in the finishing department

pomocné dokončování


Popis

Operace v oddělení dokončovacích prací

Βοηθητικό Φινίρισμα


Περιγραφή

Μια επέμβαση στο τμήμα φινιρίσματος

Ausiliario di finitura


Descrizione

Un'operazione nel reparto di finitura

pomocnicze środki wykańczające


Opis

środki wykorzystywane w dziale wykończeniowym obuwia

Auxiliar de acabamento


Descrição

Um aperação do departamento de acabamento

Finisare auxiliară


Descriere

O operațiune în departamentul de finisare

Pomožne operacije v končnem finišu


Opis

An operation in the finishing department

Finishing Auxiliary


Descripción

An operation in the finishing department

Yardımcı Finisaj


Açıklama

An operation in the finishing department


Related to


Uncategorized