Bones Of The Foot


Description

To bones of foot should indicate: tibia; fibula; tarsus: talus, calcaneus, cuneiformes, cuboid, and navicular; metatarsus: first, second, third, fourth, and fifth metatarsal bone; phalanges. Moreover, there can be many sesamoid bones near the metatarsophalangeal joints, although they are only regularly present in the distal portion of the first metatarsal bone.

Kosti nohy


Popis

Mezi kosti nohy patří: holenní kost; lýtková kost; nártní kost: kost hlezenní, kost patní, kost klínovitá, kost kuboidní a kost navikulární; metatarsus: první, druhá, třetí, čtvrtá a pátá metatarzální kost; záprstní kosti.

Τα οστά του ποδιού


Περιγραφή

Στα οστά του ποδιού πρέπει να υποδεικνύεται: κνήμη; περόνη της κνήμης; ταρσός: αστραγάλος, πτέρνας, σφηνοειδής, κυβοειδής και ναυοειδής. μετατάρσιο: πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο μετατάρσιο οστό. φάλαγγες. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν πολλά σησαμοειδή οστά κοντά στις μεταταρσοφαλαγγικές αρθρώσεις, αν και υπάρχουν τακτικά μόνο στο άπω τμήμα του πρώτου μεταταρσίου οστού.

Ossa del piede


Descrizione

Alle ossa del piede dovrebbe indicare: tibia; perone; tarso: astragalo, calcagno, cuneiforme, cuboide e navicolare; metatarso: primo, secondo, terzo, quarto e quinto osso metatarsale; falangi. Inoltre, possono essere presenti molte ossa sesamoidi vicino alle articolazioni metatarso-falangee, sebbene siano regolarmente presenti solo nella porzione distale del primo metatarso.

kości stopy


Opis

Do kości stopy należy wskazać: piszczel; fibula; stęp: skokowy, piętowy, klinowy, prostopadłościenny i trzeszczkowy; śródstopie: pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta kość śródstopia; paliczki. Ponadto w pobliżu stawów śródstopno-paliczkowych może znajdować się wiele kości trzeszczkowatych, chociaż są one regularnie obecne tylko w dystalnej części pierwszej kości śródstopia.

ossos dos pés


Descrição

Para ossos do pé deve indicar: tíbia; fíbula; tarso: talo, calcâneo, cuneiformes, cubóide e navicular; metatarso: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto osso metatarso; falanges. Além disso, pode haver muitos ossos de sesamoide perto das articulações metatarsofalangianas, embora só estejam regularmente presentes na porção distal do primeiro osso metatarso.

Oase ale piciorului


Descriere

La oasele piciorului ar trebui să se indice: tibia; peroneul; tarsul: talusul, calcanel, cuneiformele, cuboidul și navicularul; metatarsul: primul, al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea os metatarsian; falangele. Mai mult, pot exista multe oase sesamoide în apropierea articulațiilor metatarsofalangiene, deși sunt prezente în mod regulat doar în porțiunea distală a primului os metatarsian.

Kosti stopala


Opis

Posamezno stopalo sestavlja 26 kosti. Med seboj tvorijo številne sklepe, kar 33 jih je, kar stopalu omogoča njegovo gibljivost. Med seboj so povezane z vezivnim tkivom – ligamenti.

Bones Of The Foot


Descripción

To bones of foot should indicate: tibia; fibula; tarsus: talus, calcaneus, cuneiformes, cuboid, and navicular; metatarsus: first, second, third, fourth, and fifth metatarsal bone; phalanges. Moreover, there can be many sesamoid bones near the metatarsophalangeal joints, although they are only regularly present in the distal portion of the first metatarsal bone.

Ayak Kemikleri


Açıklama

To bones of foot should indicate: tibia; fibula; tarsus: talus, calcaneus, cuneiformes, cuboid, and navicular; metatarsus: first, second, third, fourth, and fifth metatarsal bone; phalanges. Moreover, there can be many sesamoid bones near the metatarsophalangeal joints, although they are only regularly present in the distal portion of the first metatarsal bone.


Related to


Uncategorized